Trần Trọng Kim : Quốc văn giáo khoa thư

[ PDF,TXT,ePub,PDB,RTF,Audio Books ] (Rating: 2 - 21 votes)
Quc vn gio khoa th

Quốc văn giáo khoa thư
Books by Trần Trọng Kim

Quốc văn giáo khoa thư - Read Online or Download Quốc văn giáo khoa thư by Trần Trọng Kim Book For Free. Available forma: PDF, TXT , ePub , PDB , RTF, Audio Books - QUC VN GIO KHOA TH cng cun LUN L GIO KHOA TH l hai cun sch xut bn t nhng nm 30 - 40, l mt trong nhng cun sch gio khoa ting Vit c dy song hnh cc trng tiu hc Vit Nam trong sut nhng thp nin thuc na u th k XX. Qua cho thy s coi trng vn lun l, o c con ngi ca ngi xa, n khng ch l mt mn hc thng thng m l mt ni dung ln xuyn sut qu trnh pht trin tr c v tm hn tr th. Nay cun sch c ti bn li, tuy mt s ni dung khng cn ph hp hon ton vi quan im gio dc hin nay song xt v mt ngha v gi tr gio dc th vn cn, xin trn trng gii thiu ti cc bc ph huynh, qu thy c cng cc em hc sinh cc cp tm c v tham kho.Trn trng gii thiu.